dilluns, 11 de maig de 2015

Ara si, confirmat, nou fitxatge de la Escoleta Btt

El flamant ciclista, Adria Bernabe, guanyador de moltes curses a les contrades catalanes,  a recapacitat a temps, després d'una "petita aturada" al seu palmarés, i avui a estampat la seva signatura en el contracte que uneix al club Escoleta Btt, amb tots els beneficis que això li aporta.
Desde el club, et volem donar la benvinguda i dir-te que estem encantats que hagis triat aquest humil club, per realitzar la teva llicència i amb això, almenys anar més segur al món de les dues rodes.
Això sí, no tot els dies es pot dir, que formes part de la Escoleta Btt, aquí som d'una pasta especial.
Una salutació.

divendres, 2 de gener de 2015

Informació per als federats del C.E. Escoleta Btt

Saludos compañeros, he creído conveniente dar a conocer un poquito el tema de la cobertura de la licencia federativa tanto competitiva como cicloturista. Hay mucha gente que se hace la licencia y realmente no sabe lo que le cubre, hasta que sucede algo. Por eso, creo que es importante echarle un vistazo al tema.
Un saludo.

El vice Nava.

Os dejo el enlace o abajo tenéis el resumen.
file:///C:/Users/Navarro/Downloads/101%20RESUM%20COBERTURES%20DE%20LES%20ASSEGURANCES%202015%20majors%2016_anys.pdf

RESUM COBERTURES DE LES ASSEGURANCES ACCIDENTS I RC 2015 MAJORS DE 16 ANYS

COBERTURA D’ACCIDENTS 24 HORES DEL DIA EN LA PRÀCTICA DEL CICLISME

Les establertes pel Real Decreto 849/1993 de 4 de juny, on queden determinades les prestacions mínimes de
l’assegurança obligatòria esportiva, amb les millores detallades.

ASSEGURANÇA ANUAL D'ACCIDENTS FIATC Pòlissa: 57-403

Queden coberts els accidents que puguin patir tots els esportistes federats durant la pràctica de l'esport. Sortida
individual o col·lectiva de club. Entrenament individual o col·lectiu. Participació en competició federada.
Participació en activitat esportiva de la Federació Catalana o dels clubs afiliats.
S'entén per accident la lesió corporal derivada d'una causa violenta, externa, sobtada i aliena a la voluntat
de l'assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva. Exclusió: trencaments i distensions
musculars, hèrnies, patologies degeneratives i altres lesions sense origen traumàtic directe.
Dins de les garanties de l'assegurança, s'inclouen els accidents corporals per lesions traumatològiques
succeïdes en la pràctica del ciclisme.

Mort per accident 6.010,12 €€
Auxili a la mort per causa indirecta 1.803,00 €
Invalidesa 100% accident 12.020,24 €
Invalidesa parcial per accident Segons barem
Assistència sanitària en centres concertats fins il·limitada
Assistència sanitària a l'estranger tot inclòs fins 6.010,12 €
Primera pròtesi odontològica fins 241 €
Trasllat accidentats fins centre assistencial fins Inclòs
VIGÈNCIA: Fins 18 mesos des de la data de l’accident.

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL Catalana Occidente Pòlissa 8-5.581.609-W

DANYS CAUSATS A TERCERS EN LA PRÀCTICA DEL CICLISME, competició, esport o lleure.

Queden cobertes les conseqüències econòmiques de la responsabilitat civil, d'acord amb les lleis vigents (Decret 333/2002, de 19 de novembre, de la Generalitat de Catalunya DOGC 3778 de 10/12/2002), dels posseïdors de la llicència federativa davant tercers en la pràctica de l’activitat esportiva, tant a nivell de practicant com en el desenvolupament o exercici de les seves tasques com a tècnic, directiu o àrbitre, com també la RC de la Federació i Clubs afiliats com organitzadors de proves ciclistes dins l’àmbit de les seves competències i de la resta d’activitats habituals previstes en els Estatuts de l’Associació o d’aquells altres que vinguin derivats pel compliment dels objectius de l’Associació (esportistes i tècnics).

Franquícia de 120,00 €
R.C. Explotació límit per sinistre 1.000.000,00 €
R.C. Explotació límit per víctima 350.000,00 €
R.C. Patronal límit per sinistre 1.000.000,00 €
R.C. Patronal límit per víctima 350.000,00 €
Defensa penal i reclamació de danys 6.000 €
Queden exclosos vehicles a motor col·laboradors de cursa.
Quan hi hagin danys personals s’adjuntarà, al comunicat d’accident, l’atestat policial